ชมรม TO BE NUMBER ONE

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร และชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านลิพอนเขาล้าน จัดกิจกรรมโครงการ OPEN HOUSE TO BE NUMBER ONE ON TOUR ตำบลศรีสุนทร ครบรอบ ๑๖ ปี เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของชมรมให้เยาวชนในตำบลศรีสุนทร ได้เรียนรู้ กิจกรรมของชมรม และดำเนินงานตามพระราชดำริองค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงอาหาร โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*