ดูเมก ดูโกร

ตัวแทนบริษัทดูเมก (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่นักเรียนและนำเสนอผลิตภัณฑ์นมดูเมก ดูโกร แจกให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณบริษัทฯที่มาจัดกิจกรรมในครั้งนี้