ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร กำหนดแผนลงตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ พร้อมทั้งเฝ้าระวังติดตามภาวะทางด้านสุขภาพของนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*