ตรวจเยี่ยมมาตรการด้านความปลอดภัยระหว่างปิดภาคเรียน

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับ ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย นายกิตติภูมิ อุทสาร และ นายยุทนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียน ด้านมาตรการความปลอดภัย การดูแลอาคารสถานที่พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร คณะครู ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*