ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

นายวันชัย หวังสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อติดตามด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาคารสถานที่หลังได้รับผลกระทบจากวาตภัยพายุโนอึลและการดำเนินการขออนุญาตเรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ๐๐๔

Leave a comment

Your email address will not be published.


*