ตัดผมฟรีแก่นักเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการตัดผมฟรีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำโดยอาจารย์พิพัฒน์ ธรรมชาติ ครูผู้สอนและช่างตัดผมหลักสูตรวิชาชีพ จำนวน ๓๐ คน เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและส่งเสริมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*