ต้อนรับคณะนักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ศึกษาสภาพจริงในบริบทโรงเรียน

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จำนวน ๑๐ คน ในการเข้าศึกษาสภาพจริง บริบทและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อให้นักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาสภาพจริงในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หัวข้อ “การศึกษาสภาพจริง บริบทและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*