ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับ นายกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดประชาธิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกระบวนการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างบุคลากร ทั้ง ๒ โรงเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*