ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับ นายกิตติพงษ์ พลภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ และการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างบุคลากรของทั้ง ๒ โรงเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบที่มีการจัดการเรียนรู้ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*