ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมต้อนรับ นางทิพย์วิมล เพ็ชรฉุย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) และคณะครู ในโอกาสศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเตรียมความพร้อมจัดเก็บเอกสาร การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*