ต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเรือ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย นางสาวกชกร ทองแดง วิชาเอกภาษาไทย นางสาวรัฐฐาภรณ์ คชกาญจน์  วิชาเอกภาษาอังกฤษ นางสาวปิยวรรณ เจนสมุทร วิชาเอกประถมศึกษา ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี  โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*