ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ วัดท่าเรือ โดยมีพระราชสิริมุนี (สมใจ ชินปุตฺโต ป.ธ.๕) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการถวายเทียนครั้งนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*