นักเรียนรับการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรค

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ นักเรียนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน การช่วยกันติดตามให้เด็กได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์จะช่วยให้เด็กปลอดภัยจากโรคติดต่อเหล่านี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*