นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine)

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นำนักเรียน อายุ ๑๒ ปีจำนวน ๑๔ คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine) เข็มที่ ๒ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยลดความรุนแรงจากโรคโควิด ๑๙ นักเรียนมีความปลอดภัย สามารถเปิดเรียนได้อย่างมั่นใจ ควบคู่กับการป้องกันโรค 6 มาตรการหลัก-เสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนท่าอากาศยานภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*