นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและคณะมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน

      วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นำคณะเหล่ากาชาดมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมติดตามให้ความช่วยเหลือ
ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เนสารท” ในการเร่งฟื้นฟูอาคารสถานที่ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Leave a comment

Your email address will not be published.


*