นำเสนอนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการ Innovation for Education (IFTE) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

        วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมโครงการ Innovation for Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อขยายผลต่อยอดในการจัดการศึกษาและเชื่อมโยงกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ในด้านการนิเทศติดตามประเมินผล และด้านการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*