นำเสนอนวัตกรรม (IFTE) ระดับภาคโครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

          วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ  นำเสนอนวัตกรรม ระดับภาค โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา กิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมรูปแบบแนวทางการพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมบูกิตตา บูทิคโฮลเทล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*