นำเสนอนวัตกรรม (IFTE) ระดับภาค โครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

         วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ วิชาเอกปฐมวัย นำเสนอนวัตกรรม ระดับภาค โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา กิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมรูปแบบแนวทางการพัฒนานวัตกรรม ด้านการจัดการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมบูกิตตา บูทิคโฮลเทล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*