นิทรรศการแสดงผลงาน ผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ “Homeschool Open House ครั้งที่ ๑๐”

     วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายณัฐวรรธน์ ปัญธัญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน ผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ “Homeschool Open House ครั้งที่ ๑๐” จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมภูเก็ต เพื่อการส่งเสริมคุณภาพเชิงวิชาการ ให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว มีมาตรฐานการศึกษาและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*