ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเรือ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบกลุ่มของนักเรียนและวันที่นักเรียนมาเรียน ได้จาก Link นี้ ประกาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 .pdf – Google ไดรฟ์

Leave a comment

Your email address will not be published.


*