ประชุมคณะกรรมการระดับชั้นเรียน

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการประชุมคณะกรรมการระดับชั้นเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจการนำนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและร่วมกันพิจารณากำหนด จุดรับ-ส่งนักเรียนกรณีฝนตก การทำประกันอุบัติเหตุให้กันนักเรียน ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*