ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

      วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ รูปแบบการเปิดเรียนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าและขอความเห็นชอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*