ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการการเปิดเรียนแบบ On Site เต็มรูปแบบ รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลตามเป้าหมาย

Leave a comment

Your email address will not be published.


*