ประชุมเชิงปฎิบัติการวัดและประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด และนางสาวณัฐฐาภรณ์ คชกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการวัดและประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้กับครูวิชาการ ครูวัดผลประเมินผล โรงเรียนในอำเภอถลาง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) โดยมี ดร.อนุงพงศ์ คล้องการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสุนทร มิตรภาพ ๑๕ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*