ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน MOE Safety Platform

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน MOE Safety Platform สำหรับตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ SC Operator และเจ้าหน้าที่ SC Action ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาดูแลช่วยเหลือด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*