ประชุม​เตรียมการ​ก่อนเปิด​ภาคเรียน​ที่​ 1 ปีการศึกษา​ 2564

วันที่ 20 พฤษภาคม​ 2564 ผู้บริหาร​ คณะครู บุคลากร​​และนักศึกษา​ฝึกประสบการณ์​วิชาชีพครู ร่วมการประชุม​เตรียมการ​ก่อนเปิด​ภาคเรียน​ที่​ 1 ปีการศึกษา​ 2564 และปรึกษา​หารือการดำเนินการขับเคลื่อนการจัด​การศึกษา​และมาตรการ​ป้องกันในสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของ​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​น่า​ 2019​ ณ ห้องประชุม​ 111 ปี​ โรงเรียน​บ้าน​ท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*