ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรกองช่างและเครื่องจักร

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรกองช่างและเครื่องจักร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางมะตอยสำเร็จรูป บริเวณทางเข้าและภายในโรงเรียน ลดการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยต่อนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*