ปรับปรุงถนนและลานจอดรถภายในโรงเรียน

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสจ.นพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เขต ๑ อำเภอถลาง ในการให้ความอนุเคราะห์ หินคลุก เครื่องจักรและบุคลากรเข้าเกลี่ยเกรด บดอัด เพื่อปรับปรุงถนนและลานจอดรถภายหลังการดำเนินการรื้อถอนห้องน้ำ สร้างความปลอดภัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*