ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

        โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คะแนนสูงกว่าระดับจังหวัด สังกัด สพฐ.และระดับประเทศ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*