ผลการสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๒๘ คน ในโอกาสสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ สอบได้ประโยคธรรมศึกษาชั้นตรี  จำนวน ๑๗ คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๑๑ คน  ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักเรียน คณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๗ สังกัดวัดท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*