ผอ.สพป.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ หลังได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เนสารท” ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเข้าท่วมอาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน ๓ หลัง ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องเรียน วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน สื่อการเรียนอุปกรณ์การเรียนได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งพบปะพูดคุย สร้างขวัญกำลังใจให้ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือและร่วมตรวจสอบประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*