พิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ทรงแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมขบวนประดับพัดยศ พิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงแต่งตั้งพระครูพรหมประภัสสร (เศวก อาภัสสโร) เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะอำเภอถลาง ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต ณ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*