พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์   บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามวิถีพุทธ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง บ้าน วัดและโรงเรียน ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*