พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิสีลานุโยค (เสน่ห์ สุทฺธสีโล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าเรือ เป็นประธานฝ่านสงฆ์ ในพิธีมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรด้วยการนำข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดและนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ถวายเป็นพุทธบุชา สร้างบุญ สร้างกุศล ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ต้อนรับศักราชใหม่ เริ่มวิถีชีวิตใหม่ด้วยแสงแห่งธรรมนำทาง ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*