พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) วันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๖ และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนไทยในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมทีดีงามของไทยและเพื่อสร้างสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*