พิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสครบรอบ ๑๑๔ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมเกียรติ  ทนน้ำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเรือ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสครบรอบ ๑๑๔ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ณ วัดท่าเรือ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม สำหรับประวัติโรงเรียนบ้านท่าเรือ  เดิมชื่อ “โรงเรียนวัดท่าเรือ” เริ่มเปิดสอนครั้งแรก วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๕๒ โดยอาศัยโรงธรรมศาลาของวัดท่าเรือ เป็นสถานที่เรียน ครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ ราษฎรในตำบลท่าเรือจัดหาทุนสร้างโรงเรียนในที่ดินราชพัสดุ  โดยสร้างอาคารเรียน  แบบ ป๑ เป็นเงิน  ๒๕,๘๖๐ บาท  ทางราชการสมทบ ๔๐,๕๐๐ บาท  เปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่  ๒๖   มีนาคม ๒๔๙๙ และทำพิธีเปิดป้ายชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านท่าเรือ” ในวันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๙

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*