พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๑๑ ปี

คณะกรรมการศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ ณ ศาลาหอฉันวัดท่าเรือ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๑ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มาปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ โดยมีพระราชสิริมุนี (สมใจ ชินปุตฺโต ป.ธ.๕) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมียอดสรุปอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน ๗๓๕,๓๙๔ บาท ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ จึงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ ขออำนาจแห่งผลบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำในครั้งนี้ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*