พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการศิษย์เก่า ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนไทยในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*