พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปัจฉิมนิเทศ มอบเกียรติบัตร มอบทุนการศึกษา การมุทิตาจิตต่อครูผู้สอน เพื่อให้ทางโรงเรียนได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา พร้อมสานสายใยสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะครูกับนักเรียน  ให้นักเรียนตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองและแสดงความขอบคุณต่อครูบาอาจารย์ และสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*