พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบธรรมศึกษา

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระราชสิริมุนี (หลวงพ่อสมใจ) เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต ได้เมตตามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ที่สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๘ ทุน โดยมี นายพีรพล นวลมุสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ ณ วัดท่าเรือ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาในหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโทชั้นเอกต่อไป และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษานำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*