พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ประธานในพิธีมอบโดย พระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)  จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท การมอบทุนครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เนื่องในวันสารทเดือนสิบ (รับตายาย) ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*