พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัล งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

       วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ (เขตพื้นที่การศึกษาและภาคใต้) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการโดยมีว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*