พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

       วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ และนางสาวศนาการณ์ นาวีว่อง ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับเด็กปฐมวัย รอบที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับเด็กประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.คลอง ๕ ปทุมธานี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*