พิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรและประชาชน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต สำหรับแผ่นธรรมนาวา “วัง” เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคติธรรม ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์

Leave a comment

Your email address will not be published.


*