พิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง เนื่องในวันถลางชนะศึก โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์และให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความปรีชาสามารถและวีรกรรม  อันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้ไว้ลูกหลาน ได้จนถึงทุกวันนี้  ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*