พิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง

        วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเทิดทูนเชิดชู เกียรติประวัติ และสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนเมืองถลางที่ต่อสู้กับกองทัพข้าศึกเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๘ ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*