พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

         วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนวัดเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*