พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าว บทสวดบูชาบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตนและนำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็นสองกลุ่ม สองช่วงเวลา เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*