ฟื้นฟูโรงเรียนบ้านท่าเรือหลังประสบอุทกภัย

วันที่ ๑๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน รัฐวิสาหกิจ  ผู้ปกครอง นักเรียน ให้ความช่วยเหลือให้กำลังผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เนสารท” ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ในการเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านท่าเรือและสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทำประมาณการเสนอของบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้กลับมาจัดการเรียนการสอนเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*