มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป.รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค”

วันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป.รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค” เพื่อนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการของโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาและโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “วางรากฐานการศึกษา พลเมืองไทยสู่พลเมืองโลก” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

Leave a comment

Your email address will not be published.


*